Om Trelleborgs Allehanda & Gota Media

  Om Trelleborgs Allehanda

  Trelleborgs Allehanda är en liberal morgontidning som utkommer helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar.

  Nätupplagan – trelleborgsallehanda.se – utkom första gången i juli 2001.

  Tidningens spridningsområde är Trelleborg och Vellinge kommuner.

  Trelleborgs Allehanda har funnits i Trelleborg sedan den 4 oktober 1876. Under åren har tidningen bytt lokal vid ett flertal tillfällen och huserar numera på CB Friisgatan.

  Trelleborgs Allehanda föddes ur askan från insomnade Trelleborgs Posten. Tidningen utkom inledningsvis varje lördag och onsdag och bestod av fyra sidor. Tidningens förste redaktör hette Fridolf Björling och var förutom tidningsman även känd på Söderslätt som poet. Fridolf Björling lämnade Trelleborgs Allehanda 1881 sedan han kommit på kant med ägarna Adolph Sandberg och Carl Herman Jönsson. I stället startade han en konkurrerande tidning - Sydkusten. Ägarparet gick skilda vägar 1902. Adolph Sandberg valde att stanna medan Carl Herman Jönsson sjösatte Trelleborgs Annons- och Nyhetstidning. Trelleborgs Allehanda förblev i Adolph Sandbergs ägo tills typografen Nils Ohlsson från Trelleborgs Tidningen köpte loss tidningen 1907. Med detta fick också tidningen sin liberala profil.

  Några år in på 1920-talet blev Allehanda också en sexdagarstidning. Tidningen stannade i släkten Ohlssons hägn ända fram till 1980 när Sydsvenska Dagbladet köpte loss Trelleborgs Allehanda, tryckeriet och dåvarande lokalerna på Östergatan. Tio år senare bildade tidningen ett gemensamt bolag med Ystads Allehanda och kom senare att ingå i Skånemedia tillsammans med Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda. I dag ingår Trelleborgs Allehanda i Gota Media.

  Chefredaktör och ansvarig utgivare är Martin Falkenby.

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ansvarig utgivare är Martin Falkenby. Det innebär att han enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras på trelleborgsallehanda.se, liksom i tidningen Trelleborgs Allehanda .

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på trelleborgsallehanda.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 0410-545 67

   Privatannonsering

   Telefon: 0410-545 55

   Utebliven tidning

   0771-87 30 35

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se


  • Trelleborgs Allehanda ingår i Skånemedia med Gota Media AB som majoritetsägare. I samma mediegrupp ingår även Borås Tidning, Ulricehamns Tidning, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten, Sydöstran, Barometern, OT, Östra Småland, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, Nybro Tidning och Växjöbladet Kronobergaren.

  © Copyright 2014 Trelleborgs Allehanda Kundcenter, alla rättigheter reserverade